Wat krijg je voor de servicekosten?

KION staat naast persoonlijke aandacht voor kwaliteit en professionaliteit. Onze gastouders en nanny’s zijn van een hoog niveau en daar zijn we trots op. Om kwaliteit en professionaliteit nu en in de toekomst te kunnen bieden is continue ontwikkeling noodzakelijk. Zo werken wij aan verdere digitalisering van processen, investeren we in onze gastouders en nanny’s door het bieden van meerdere opleidingsmogelijk­heden en zetten we ons in om de ontwikkeling van jouw kind(eren) inzichtelijk te maken. Het gastouderbureau biedt onder andere EHBO herhalingslessen aan, een uitgebreid aanbod van workshops en cursussen, pedagogische back-up door ons hoofdkantoor en inspiratieavonden door experts op het gebied van pedagogiek zoals Hanneke Poot en Steven Pont.

Gastouders en nanny’s van KION bieden opvang van de hoogste kwaliteit en het gastouderbureau biedt ze hierbij ook persoonlijke ondersteuning. Zo wordt de opvanglocatie minimaal tweemaal per jaar door een bemiddelingsmedewerker bezocht, voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en voor een begeleidingsgesprek met de gastouder of nanny. Ieder jaar neemt een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau van KION contact met ouders op voor een persoonlijk evaluatiegesprek waarin de situatie van ieder kind afzonderlijk wordt besproken. Als ouder ontvang je hier ook een verslag van.

Ouders, gastouders of nanny’s mogen altijd contact met ons opnemen bij vragen of onduidelijkheden. Komen jullie er samen niet uit, dan maakt een bemiddelingsmedewerker een afspraak voor een bemiddelingsgesprek. Mocht jouw gastouder of nanny een keer ziek of met vakantie zijn dan regelen wij, indien mogelijk, vervangende opvang.